Chúa sống và bạn sống?

HTTL Hà Nội – Các Cơ Đốc nhân đang sống bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa phục sinh, đức tin nơi Chúa Phục sinh của chúng ta có thực sự đang rất mãnh liệt? “Chúng ta biết rằng Chúa Cứu Thế đã từ chết sống lại, Ngài không còn chết nữa, sự chết…