18 câu danh ngôn từ Oswald Chambers

HTTL Hà Nội – Oswald Chambers được biết đến nhiều nhất qua cuốn sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”. Nhà truyền giáo đầu thế kỷ 20 này đã viết 29 cuốn sách khác. Thông qua những cuốn sách và bài giảng của ông, nhiều danh ngôn đáng nhớ đã được thu thập…