3 cách làm bạn với kẻ thù

HTTL Hà Nội – “Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời, vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính…