Chiều lòng tất cả

HTTL Hà Nội – Chúng ta sẽ không thể luôn làm hài lòng người khác. Ngày tháng trong cuộc đời chúng ta dành để làm đẹp lòng Chúa, mang lại niềm vui, và phản ánh Đấng đã tạo ra chúng ta cho vinh quang của Ngài. Khi chúng ta hướng ý nghĩ và hành động của…