Đồ ăn quyết định con người

HTTL Hà Nội – Hi vọng cho tâm hồn cũng như năng lượng cho cơ thể chúng ta vậy. Như cơ thể cần năng lượng để tiếp tục sống, tâm hồn chúng ta cũng cần có hi vọng để sống. “Đức Chúa Trời của hi vọng” muốn chúng ta ăn mừng lời hứa của Ngài và…