Nhà truyền giáo Nick Vujicic cho biết: 400 nghìn người Ukraina đã ăn năn tội và bước theo Chúa Giê-xu

HTTL Hà Nội – Nhà truyền giáo nổi tiếng Nick Vujicic cho biết đội ngũ của ông đã chứng kiến ​​400.000 người ăn năn vì tội lỗi của họ và chọn bước theo Chúa Giê-xu tại một sự kiện gần đây ở Ucraina. Đó là sự đáp ứng lớn nhất mà mục vụ Life Without Limbs…