Hình Ảnh – Sự kiện trọng đại biểu lộ tình yêu của Đức Chúa Trời trên đất nước Việt Nam

HTTL Hà Nội – Festival Yêu Hà Nội là một dấu mốc quan trọng trong cộng đồng Tin Lành tại miền Bắc Việt Nam, và trong dòng chảy lịch sử nói chung của Tin Lành tại Việt Nam. Sự kiện này đã mang lại cơ hội cho hàng chục nghìn người được nghe về Phúc…

Festival Yêu Hà Nội “chỉ là bước khởi đầu” cho sự phát triển của các Hội Thánh tại Việt Nam

HTTL Hà Nội – Mục sư Jacob chia sẻ: “Đây không phải là điểm kết thúc của quá trình diễn ra trong một năm qua, nhưng sau đó chúng tôi tiếp tục làm việc với các Hội Thánh địa phương, đây chỉ là khởi đầu của những gì Đức Chúa Trời đang chuẩn bị làm sắp…