Hội Thánh Tin Lành Hà Nội – Điểm Mỹ Đình tổ chức Lễ Tạ Ơn và Kỷ Niệm 04 năm thành lập

HTTL Hà Nội – Chúa Nhật, ngày 27/5/2018, Hội Thánh Tin Lành Hà Nội – Điểm Mỹ Đình đã tổ chức Lễ Tạ Ơn và Kỷ Niệm 04 năm thành lập (5/2014-5/2018) trong sự vui mừng hân hoan với chủ đề: Sống Biết Ơn Và Hầu Việc. Điểm Mỹ Đình được coi là “Trái Đầu…