Rao giảng Tin Lành về thiên đàng – 20/01/2019

HTTL Hà Nội –  Đức Chúa Jêsus đã đến là ánh sáng và cho chúng ta thấy thế giới này đang ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời là Cha. Mặc dù quyền lực của bóng tối dường như vẫn đang áp đảo thế giới này và cai trị cuộc đời của chúng ta, nhưng bóng tối ấy đã bị đẩy lùi khi Đức Chúa Jêsus đến là sự sáng.