Một tiêu chuẩn cao hơn – 23/01/2019

HTTL Hà Nội – Mục đích của luật “Ngươi chớ giết người” là để từ bỏ mọi hành động và ý định xấu xa có thể hủy hoại các mối quan hệ. Tội giết người bắt đầu bằng sự tức giận một anh em, điều dẫn tới sự lăng mạ bằng lời nói, sự lạm dụng và cuối cùng, khiến ai đó phải chết. Vì thế, khi chúng ta ôm mối tức giận với anh em mình, là chúng ta đã phạm tội giết người rồi.