Công dân của vương quốc Đức Chúa Trời – 27/01/2019

HTTL Hà Nội –  Đức Chúa Jêsus đáp lại những lời cầu nguyện sốt sắng của chúng ta và luôn ban cho chúng ta điều tốt nhất. Tuy nhiên, chúng ta không thể nhận lãnh điều mình không tìm kiếm. Nếu chúng ta không nhận được điều mình đang tìm kiếm, đó là bởi vì chúng ta đang tìm kiếm điều gì đó không đúng nhằm thỏa mãn những ham muốn của bản thân