Ba lý do để đọc Kinh Thánh mỗi ngày trong năm 2019

HTTL Hà Nội – Bạn là người mới tin Chúa? Bạn là người đã tin Chúa lâu năm? Bạn chưa biết đọc Kính Thánh như thế nào? Bạn đọc Kinh Thánh nhưng chưa hết cả quyển Kinh Thánh? Dù bạn là ai và đã đọc hết kinh thánh hay chưa đọc hết Kinh Thánh thì chắc chắn phải có đôi lần các bạn cảm thấy Kinh Thánh khó hiểu. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến việc đó? Và làm thế nào để tôi và bạn đọc Kinh Thánh được hiệu quả? Bài viết sau sẽ cho chúng ta câu trả lời. 

Đức Chúa Jêsus, Đấng chữa lành – 29/01/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Jêsus chữa lành những người đang bị bệnh tật. Bệnh phong bị coi là một bệnh nan y và ô uế, nên những người phong hủi bị cô lập khỏi cộng đồng và bị chính gia đình mình xa lánh. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus đã chạm vào người phong hủi bằng chính bàn tay của Ngài và khiến người ấy được sạch.