Quyền năng tha thứ tội lỗi – 01/02/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Jêsus không chỉ chữa lành căn bệnh bại liệt của thân thể, nhưng Ngài cũng giải quyết vấn đề “tội lỗi”, điều khiến tâm linh người đó bị bại liệt. Nan đề tội lỗi phải được giải quyết trước những triệu chứng tội lỗi, như bệnh tật, nghèo đói và sự bất công của xã hội, có thể được giải quyết. Hãy rao giảng Phúc Âm của thập tự giá trước Phúc Âm của sự chữa lành và sự thịnh vượng.