4 Cách Đức Chúa Trời bày tỏ qua lương tâm

HTTL Hà Nội – Lương tâm được định nghĩa là một phần của tâm hồn con người mà nó gây ra sự đau đớn tinh thần và cảm giác tội lỗi khi chúng ta vi phạm nó và cảm giác vui thỏa và hạnh phúc khi những hành động, ý nghĩ và lời nói của chúng ta phù hợp với hệ thống giá trị của chúng ta. Trong bài viết này chúng ta sẽ được khám phá 4 cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ qua lương tâm.