Công việc của Đức Chúa Trời kết nối các thế hệ – 15/03/2019

HTTL Hà Nội – Trước khi cung hiến tường thành Giê-ru-sa-lem, phân đoạn này nhìn lại di sản của các tổ phụ Y-sơ-ra-ên. Hãy cùng nhìn lại lịch sử của các cộng đồng chúng ta. Các cộng đồng của chúng ta được lập nên qua những lời cầu nguyện, sự tận hiến và nhiệt huyết của những người đi trước.