Ba ơn phước bất ngờ từ sự mất mát

HTTL Hà Nội – Tất cả chúng ta đều đã từng trải qua cảm giác mất mát hoặc bị tổn thương vì một điều gì đó. Suy nghĩ của chúng ta thường chỉ tập trung vào những điều tổn thương đó và tự trách mình. Nhưng khi thời gian qua đi, chúng ta sẽ nhận ra những sự mất mát mà chúng ta đã trải qua sẽ giúp chúng ta được kinh nghệm và giúp những người khác đang trong nỗi đau mất mát như mình. Bài viết này sẽ nói cho bạn biết ba ơn phước bất ngờ từ sự mất mát. 

Trích dẫn của John Calvin: Ba cách chúng ta có thể làm Vương Quốc vô hình trở nên hữu hình

HTTL Hà Nội – Thế gian này đang tràn ngập những sự tối tăm đến nỗi con người thường coi Thiên Đàng là một nơi nào đấy thật xa xôi và khó với tới. Là một Cơ Đốc Nhân, chúng ta hiểu về Thiên Đàng là một nơi “xa ở chân trời mà gần ngay trước mắt”. Bởi chúng ta được trang bị “đôi mắt của Chúa”. Vậy, làm thế nào để chúng ta bày tỏ một Thiên Đàng đang hiện hữu một cách thực tế giữa thế gian? Bài viết sau sẽ cho chúng ta ba cách để làm cho Thiên Đàng vô hình trở nên hữu hình. 

Làm thế nào để đặt hôn nhân trên công việc và con cái?

HTTL Hà Nội – Hôn nhân là điều tuyệt vời mà Đức Chúa Chúa Trời đặt để cho mỗi một con người. Nhưng đôi khi, chúng ta vì mải mê với công việc và con cái nên vô tình quên mất những điều tuyệt vời trong hôn nhân. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể đặt hôn nhân trên công việc và con cái? Bài viết sau sẽ cho bạn câu trả lời. 

Sự sống và quyền năng của vương quốc Đức Chúa Trời – 27/03/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Jêsus khiến đền thờ, nơi đã đánh mất sức sống của mình, trở nên tràn đầy sự sống. Khi Chúa của sự sống đời đời đến với đền thờ của một tôn giáo u tối, thứ không hơn gì một cái vỏ rỗng, thì những sự thay đổi lớn lao bắt đầu xảy đến. Hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời ban ân điển cho các Hội Thánh ngày nay bởi sự hiện diện của Ngài theo cùng một cách ấy.