4 Cách chứng tỏ chúng ta là môn đồ Chúa

HTTL Hà Nội – Thế giới của chúng ta đang sống đầy dẫy sự ganh đua, đố kỵ nhau. Thậm chí chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà sẵn sàng tuyên chiến với nhau. Chúng ta là những người tin Chúa Giê-xu là Đấng không tì vết, làm thế nào để chúng ta bày tỏ với thế gian rằng chúng ta thực sự khác biệt? Làm sao để cho mọi người biết Tin Lành khác biệt so với những tôn giáo khác? Chỉ khi chúng ta trở thành môn đồ của Chúa. Bài viết dưới đây sẽ cho các bạn biết 4 cách để chứng tỏ chúng ta là môn đồ của Chúa. 

4 Mong đợi về bữa tiệc trên Thiên Đàng

HTTL Hà Nội – Mục đích duy nhất của Cơ Đốc Nhân ở trên thế gian này là hướng mọi người đến một nơi đó là Thiên Đàng. Nếu một người chưa tin Chúa hỏi bạn Thiên Đàng có gì thì bạn sẽ sẽ trả lời ra sao? Bài viết sau cho chúng ta biết 4 điều mà chúng ta mong đợi nơi Thiên Đàng.