Tân Ước trong ba từ

HTTL Hà Nội – Trong đời sống, chúng ta sẽ rất dễ dàng miêu tả một người nào đó bằng 3 từ. Bởi vì chúng ta đã tiếp xúc với họ, có mối quan hệ mật thiết vớ họ. Vậy, nếu để miêu tả về phần Tân Ước trong Kinh Thánh gói gọn 3 từ, bạn sẽ dùng 3 từ nào? Bài viết sau đây là sứ điệp được trích dẫn bởi một ông Mục sư tên là John Piper với chủ đề “Phúc Âm” và lấy câu gốc chủ đề trong Rô-ma 5:9.