Sự tận hiến và sự phản bội – 12/04/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Trời biết những ý định của chúng ta và coi sự tận hiến của chúng ta là quý trọng. Đức Chúa Jêsus đảm bảo rằng hành động của người phụ nữ này, người đã đổ dầu thơm trên Ngài, sẽ được nhớ đến ở bất cứ nơi đâu Tin Lành về thập tự giá được giảng ra.