Bản án của Phi-lát – 17/04/2019

HTTL Hà Nội – Phi-lát rất ngạc nhiên trước Đức Chúa Jêsus, Đấng vẫn im lặng và không hề sợ hãi mặc dù Ngài có nguy cơ bị kết án tử hình (c.14). Phi-lát, người đã biết rằng Tòa Công Luận buộc tội làm phản chỉ là một cái cớ để giết Đức Chúa Jêsus, và Đức Chúa Jêsus đã bị nộp cho ông ta vì lòng đố kỵ, cố thả Đức Chúa Jêsus ra bằng cách sử dụng thông lệ là cho phép ân xá cho một tù nhân.