Vài phút sau xong khi thể hiện mong ước được chết cho Đấng Christ, một nửa số trẻ em trong lớp trường Chúa Nhật thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Sri Lanka

HTTL Hà Nội – Chỉ vài phút sao khi thể hiện mong muốn được chết cho Đấng Christ, một nửa số trẻ em trong lớp trường Chúa Nhật tại hội thánh Si-ôn ở thành phố Batticaloa, Sri Lanka, đã thiệt mạng sau vụ đánh bom tự sát nhằm vào Thánh lễ Phục Sinh, Chúa Nhật…