Chẳng điều gì có thể đứng nổi trong đường lối yêu thương – 30/04/2019

HTTL Hà Nội – Người thiếu nữ này được chồng nàng yêu, xưng nhận rằng tình yêu của họ mạnh như sự chết và lòng ghen mãnh liệt như âm phủ. Như chẳng ai có thể khước từ tiếng gọi của sự chết, chẳng điều gì có thể đứng nổi trong đường lối yêu thương.