Tội bất trung của Sau-lơ – 07/05/2019

HTTL Hà Nội – Câu chuyện của Sau-lơ có thể được tóm tắt là “một gia phổ thất bại, một chế độ quân chủ thất bại” (c.6). Sau-lơ chỉ nghĩ về sự sỉ nhục của chính mình cho đến khi thời khắc cái chết của ông (c.4). Ông đã không nhận ra rằng những hành động ghê tởm của mình là những tội lỗi đáng hổ thẹn trước Đức Chúa Trời