Một vị vua được dấy lên theo ý muốn của Chúa – 10/05/2019

HTTL Hà Nội – Sứ điệp hôm nay liệt kê tên của những dũng sĩ, những người đến để giúp Đa-vít khi ông bị Sau-lơ săn đuổi trước khi trở thành vua. Họ không quan tâm đến việc mất hay được, những mối quan hệ cá nhân, hoặc điều kiện địa lý, mà họ chỉ hoàn toàn di chuyển bởi tinh thần tận hiến chính mình cho Đa-vít và tôn ông làm vua theo Lời Đức Chúa Trời.