Cựu đồng tính Nữ: “Tôi đã bị hãm hiếp, tôi ghét đàn ông; Ma quỷ đã nghĩ rằng hắn đã có tôi, Nhưng Chúa có một kế hoạch khác”

HTTL Hà Nội – Cuộc diễu hành Tự do diễn ra vào 25/05/2019 tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ đã tạo nên một hiệu ứng mạnh giữa vòng các Cơ Đốc nhân, đặc biệt là với những người đã từng là L.G.B.T. Đã có rất nhiều lời chứng về quyền năng của Chúa Giê-xu biến…