Chiều lòng tất cả

HTTL Hà Nội – Chúng ta sẽ không thể luôn làm hài lòng người khác. Ngày tháng trong cuộc đời chúng ta dành để làm đẹp lòng Chúa, mang lại niềm vui, và phản ánh Đấng đã tạo ra chúng ta cho vinh quang của Ngài. Khi chúng ta hướng ý nghĩ và hành động của…

3 cách làm bạn với kẻ thù

HTTL Hà Nội – “Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời, vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính…

18 câu danh ngôn từ Oswald Chambers

HTTL Hà Nội – Oswald Chambers được biết đến nhiều nhất qua cuốn sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”. Nhà truyền giáo đầu thế kỷ 20 này đã viết 29 cuốn sách khác. Thông qua những cuốn sách và bài giảng của ông, nhiều danh ngôn đáng nhớ đã được thu thập…

Khi Chúa nói “Không”

HTTL Hà Nội – Chúa là Đấng tốt lành và giàu lòng yêu thương. Hãy học cách tin cậy nơi Ngài, vì Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta. Ngài là Cha Thiên Thượng sẽ ban cho những gì chúng ta cần. Đó có thể không phải một chiếc xe mới, sự tiện nghi,…

4 lời cầu nguyện cho thế giới

HTTL Hà Nội – “Xin mắt Chúa đoái thương và tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của con là đầy tớ Chúa, đang ngày đêm cầu nguyện vì dân Y-sơ-ra-ên, là các đầy tớ Chúa ở trước mặt Chúa và xưng các tội của chúng con là dân Y-sơ-ra-ên đã phạm với Ngài. Thật,…