Lãng quên Chúa

HTTL Hà Nội – Chúng ta, những Cơ đốc nhân hiện đại, thật dễ dàng chỉ tay vào Y-sơ-ra-ên và xét đoán họ đã quên mất chúa. Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta là vượt trội hơn so với dân Y-sơ-ra-ên, thuộc linh hơn và ít có khả năng quên Chúa hơn. Chúng ta đang sống…