16 câu danh ngôn về hy vọng

HTTL Hà Nội – Hy vọng có phải chỉ là một cảm giác, một điều ước hay một ý tưởng tốt đẹp mà người tích cực hay nhắc đến? Không, hy vọng còn hơn thế nữa. Đó là một nguyên tắc Kinh Thánh và là nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ. 1/ Đức Giê-hô-va phán:…