3 lý do để cười

HTTL Hà Nội – “Nụ cười của Đức Chúa Trời là sự chiến thắng. ” (John Greenleaf Whittier) 1/ Có chiến thắng Chúng ta có chiến thắng trong Chúa Giê-xu vì Ngài đã đắc thắng sự chết, nhưng cần ghi nhớ chúng ta không phải là nguồn gốc của chiến thắng đó; mà chính là Chúa. Chúng…

18 câu danh ngôn về tuổi thơ

HTTL Hà Nội – Dù bạn đã có con hay chưa thì mỗi chúng ta đều từng là một đứa trẻ; và chúng ta đều là con cái của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu có một vị trí đặc biệt trong trái tim dành cho con trẻ. Là người lớn, chúng ta có trách nhiệm nuôi dạy trẻ…

Sáu bước tiến tới sự tha thứ

HTTL Hà Nội – Sự tha thứ của Chúa là hình mẫu và là động lực để chúng ta tha thứ cho người khác. “Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32)  Hãy tưởng tượng bạn…