Đắc thắng trong Chúa

HTTL Hà Nội – Điều thất vọng nhất trong cuộc đời theo Chúa của tôi là những sự yếu đuối trước mặt Ngài. Đây chính là vạch xuất phát trên con đường dẫn đến sự nghi ngờ. Làm sao Đức Thánh Linh có thể làm việc trong tôi khi tôi còn đang tranh chiến với những nỗi sợ hãi và…

Thành thật trong Chúa

HTTL Hà Nội – Nhiều Cơ Đốc nhân cho rằng thành thật là quan trọng nhưng chính bản thân họ lại đang bị kìm kẹp trong những “bí mật” khiến đời sống thuộc linh không thể phát triển mạnh mẽ được. Nhận định một sự thật và làm theo sự thật là hai điều hoàn toàn…

Kinh Thánh và Tiền Bạc

HTTL Hà Nội – “Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:21) Dưới đây là những điều Kinh Thánh dạy về tiền bạc: Lòng tham tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều ác “Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số…

Sự bận rộn và tăng trưởng thuộc linh

HTTL Hà Nội – Có bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao đức tin của mình không được tăng trưởng? Điều gì đang ngăn trở bạn đến với Chúa và tương giao mật thiết với Ngài? Chúng ta thường đưa ra những lý do “chính đáng” để bào chữa cho bản thân mình, chẳng hạn như cuộc sống quá bận rộn, công…

Tình bạn Cơ Đốc

HTTL Hà Nội – Tình bạn Cơ Đốc thật không dễ dàng bởi đây là một mối quan hệ kéo theo sự ăn năn liên tục và sự chết trong cái tôi cá nhân. Tuy nhiên, đây lại là mối quan hệ an toàn và đáng tin cậy nhất bởi nó bày tỏ Chúa Giê-xu là…