Cánh cửa tự do đang chào đón bạn!

HTTL Hà Nội – Có thể bạn từng chịu tổn thương, nhưng bạn không phải là nô lệ cho bất kỳ sự trói buộc nào. Chúa đã giải thoát chúng ta để chúng ta được sống, được trải nghiệm và tận hưởng. Dẫu những bước đi đầu tiên có thể rất khó khăn và nhiều sợ hãi,…

8 câu Kinh Thánh nói về sự yếu đuối

HTTL Hà Nội – Tất cả chúng ta đều yếu đuối và luôn sống trong tội lỗi. Nhưng nhờ huyết báu của Chúa, chúng ta đã được cứu. Vậy đang khi chúng ta yếu đuối nhất, Chúa Giê-xu đã chết thay cho chúng ta – đúng thời điểm của Ngài và đúng thời gian cho chúng ta bời chúng ta đã…