Niềm vui trọn vẹn

HTTL Hà Nội – Khi đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc sống, chúng ta dễ nao sờn và bất bình tĩnh khi giải quyết các nan đề và nhanh chóng mất đi niềm vui. Cũng có lúc chúng ta “chào” nan đề bằng một nụ cười, nhưng nụ cười ấy là sự bình an hay bất an,…

8 câu Kinh Thánh về sự Sửa Phạt

HTTL Hà Nội- Sự thờ ơ dẫn đến sự thiếu quan tâm, và sau đó, sẽ không còn có tình yêu thương nữa. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu yêu những người Ngài sửa trị. Điều này cho tôi biết rằng Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta nhằm giúp chúng ta ăn năn tội lỗi của mình. Khi Chúa sửa…