Đừng là chính mình

HTTL Hà Nội – Đừng là chính mình. Hãy là điều vĩ đại hơn; là người mà Đức Chúa Trời đã định cho bạn; là chính bạn trong Đức Chúa Giê-xu. “Trước kia anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa, anh em là ánh sáng. Hãy bước đi như các con của ánh sáng.”…

Ai là người được Phước?

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5: 3- 12 Câu gốc: Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiêng đàng là của những kẻ ấy! (Ma-thi-ơ 5: 3) Giới thiệu Loài người được sinh ra trong đời, được Đức Chúa Trời tạo dựng nên trong một hình hài tuyệt diệu; ngoài Ngài ra không ai…

Sự khôn ngoan

HTTL Hà Nội – Kinh Thánh: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (Châm-ngôn 1: 7). Có hai sự khác biệt giữa ranh giới của sự khôn ngoan, đó là sự khôn ngoan của thế gian và khôn…

Lòng nhân từ

HTTL Hà Nội – Nhân từ là một trong những phẩm hạnh của kẻ làm tôi tớ Đức Chúa Trời. Nhân từ có thể được mô tả một tấm lòng nhân hậu, từ tâm không tham gia cũng không hành động những điều tựa như điều ác. Nhân từ là hình ảnh của Chúa Jesus…

Đại Sứ của Đức Chúa Trời: Mục sư Billy Graham đã động chạm đến cuộc đời và đức tin của Tổng thống Trump như thế nào

HTTL Hà Nội – Nhà truyền giáo Billy Graham đã giảng tIn lành cho hàng triệu người trên khắp thế giới, bao gồm cả Tổng Thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump đã vinh danh cuộc đời và sự ảnh hưởng toàn cầu của Billy Graham trong ngày thứ Tư vừa qua. “Melania và tôi…