Lễ hội Halloween: Nên hay không nên?

HTTL Hà Nội- Chúng ta có nên hòa nhập với hoạt động này không? Chúng ta có nên hóa trang và chia kẹo không? Các Hội Thánh cần thay đổi điều gì khi đối diện với một lễ hội đang thu hút rất nhiều giới trẻ ngày nay? Cứ mỗi dịp cuối tháng 10, khi lễ hội Halloween sắp đến, gia…

Câu chuyện về kế hoạch kỳ diệu của Chúa dành cho một gia đình người Mỹ trong ngày 11/9

HTTL Hà Nội – Vào ngày 11 tháng 9 năm 2003, một người đàn ông ở Norfolk, Virginia đã gọi đến đài phát thanh địa phương để chia sẻ lại câu chuyện của ông. Tên của ông là Robert Matthews. Một vài tuần trước ngày 11 tháng 9 năm 2001, vợ chồng tôi biết tin…

20 câu Kinh Thánh về sự cầu nguyện

HTTL Hà Nội- Đức Chúa Trời phán với chúng ta bằng lời của Ngài là Kinh Thánh. Các Cơ đốc nhân trò chuyện,tương giao với Chúa thông qua sự cầu nguyện. Cầu nguyện là một phần quan trọng không thể thiếu trong đời sống mỗi Cơ đốc nhân; chúng ta cầu nguyện bằng lời nói hoặc…