Ba Cách Yêu Vợ

HTTL Hà Nội – Bạn có biết điều gì có thể dập tắt được tình yêu trong gia đình bạn không? Đó là một mối thông công gia đình không có sự dẫn dắt, phục vụ và những lời nói khen ngợi, đó là sự biến chuyển từ một hồ sâu tình yêu sang một bể nước khô…

Mục Vụ Không Chỉ Dành Cho Ngày Chúa Nhật

HTTL Hà Nội – Chúng ta thường dùng từ ‘mục vụ’ để mô tả con đường hầu việc Chúa của các mục sư, nhà truyền đạo và lãnh đạo giáo hội. “Mục vụ” rao giảng lời Chúa. “Mục vụ” dẫn dắt Hội thánh. “Mục vụ” giảng dạy Kinh Thánh. Nhưng Sứ đồ Phao-lô trong thư gửi tín hữu Êphêsô…