Một tiêu chuẩn cao hơn – 23/01/2019

HTTL Hà Nội – Mục đích của luật “Ngươi chớ giết người” là để từ bỏ mọi hành động và ý định xấu xa có thể hủy hoại các mối quan hệ. Tội giết người bắt đầu bằng sự tức giận một anh em, điều dẫn tới sự lăng mạ bằng lời nói, sự lạm dụng và cuối cùng, khiến ai đó phải chết. Vì thế, khi chúng ta ôm mối tức giận với anh em mình, là chúng ta đã phạm tội giết người rồi.

Phước lành thực sự – 21/01/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Jêsus dạy dỗ các môn đồ, những người đến với Ngài sau khi nghe Tin Lành của thiên đàng về vương quốc Đức Chúa Trời. Giống như Đức Chúa Trời ban luật pháp cho dân Y-sơ-ra-ên trên núi Si-nai, Đức Chúa Jêsus dạy dỗ cho dân chúng một bài học mới về một cuộc đời xứng đáng là dân sự của thiên đàng, trên đỉnh một ngọn núi. 

Rao giảng Tin Lành về thiên đàng – 20/01/2019

HTTL Hà Nội –  Đức Chúa Jêsus đã đến là ánh sáng và cho chúng ta thấy thế giới này đang ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời là Cha. Mặc dù quyền lực của bóng tối dường như vẫn đang áp đảo thế giới này và cai trị cuộc đời của chúng ta, nhưng bóng tối ấy đã bị đẩy lùi khi Đức Chúa Jêsus đến là sự sáng.

Đức Chúa Jêsus chịu báp-têm và chịu cám dỗ – 19/01/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Jêsus đã đến giữa dân Ngài để cứu họ. Giăng giới thiệu Đấng đến sau ông là Đấng quyền năng siêu việt, Đấng sẽ làm báp-têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa và biệt riêng dân sự, nhưng Đức Chúa Jêsus đã đứng vào chỗ của một tội nhân chịu phép báp-têm

Sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus – 15/01/2019

HTTL Hà Nội –  Đức Chúa Jêsus đã đến để cứu chúng ta khỏi những tội lỗi của mình. Danh “Jêsus” giống như danh “Giê-hô-va”, Đấng đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên sau khi Môi-se qua đời và chiếm xứ Ca-na-an. Đức Chúa Jêsus đã đến để cứu chúng ta không chỉ đơn giản khỏi sự cai trị của những kẻ áp bức, những kẻ mắt chúng ta thấy được, mà còn khỏi sự cai trị của tội lỗi nữa. 

Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ – 14/01/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Trời luôn thực hiện lời hứa của Ngài. Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Jêsus đến với tư cách là con cháu Áp-ra-ham và Đa-vít để thực hiện những lời hứa Ngài đã hứa với Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 17:7, 22:8) và Đa-vít (II Sa-mu-ên 7:16). Ngài đã ban Đấng Cứu Thế được mong đợi từ rất lâu, như Ngài đã hứa

Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi – 12/01/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Trời bảo vệ dân sự Ngài khỏi mọi nguy hiểm mà không hề ngủ hay buồn ngủ. Không giống như các thần tượng không thể đáp lời cầu xin của mọi người (I Các Vua 18:26-27), Đức Chúa Trời chuẩn bị đường đi cho dân sự của Ngài, đi trước họ để dẫn dắt họ và luôn ở cạnh họ.

Theo như Lời Ngài – 08/01/2019

HTTL Hà Nội – Mục đích cuối cùng của việc hy vọng và cầu xin sự cứu rỗi của Chúa thậm chí trong sự chịu khổ, là vì Lời Chúa được ứng nghiệm và vì chúng ta có sự thấu hiểu hơn và vâng theo lời đó. Chúng ta phải tận hiến đời sống mình để thấu hiểu và vâng Lời Chúa tốt hơn.

Lời Chúa là ngọn đèn và ánh sáng – 07/01/2019

HTTL Hà Nội – Lời của Đức Chúa Trời là ánh sáng chiếu rọi vào thế gian tăm tối và lối đi của đời này, và đó là phần cơ nghiệp của chúng ta, từ đó sự dư dật và phước hạnh tuôn tràn. Mặc dù sự tối tăm là thực tại của vị thi sĩ, nhưng ông vẫn có “sự vui mừng”. Ông cảm tạ tới mức có thể dâng tế lễ tự nguyện. Tôi có xem Lời Chúa, lời hứa của Chúa, là phần cơ nghiệp của tôi, hay không?

Con khao khát Lời Chúa – 06/01/2019

HTTL Hà Nội – Dù ở trong hoạn nạn, vị thi sĩ vẫn không quên các luật lệ của Chúa hoặc nghi ngờ về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Thế hệ vội vã này không chào đón sự nhịn nhục, trung tín và trung thực. Tuy nhiên, đức tin là chờ đợi và kiên trì chịu đựng, vui mừng trong Lời Ngài, được thực hiện không phải trong thời điểm của tôi, mà trong thời điểm Đức Chúa Trời đã định.

Lời Chúa được học qua sự chịu khổ – 06/01/2019

HTTL Hà Nội – Vị thi sĩ xưng nhận rằng Đức Chúa Trời cho phép ông chịu khổ là một sự bày tỏ về sự công chính và thành tín của Đức Chúa Trời đối với ông như Lời Ngài đã hứa. Đừng nghi ngờ sự tốt lành của Đức Chúa Trời và bám chặt lấy lời hứa của Ngài dù gian truân. Hãy chỉ tin cậy sự giúp đỡ và sự cứu chuộc của Ngài mà thôi.

Lời Chúa, sự an ủi trong hoạn nạn – 04/01/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Trời là phần cơ nghiệp của chúng ta, là mọi thứ của chúng ta và Chúa của Cõi Sáng Tạo, Đấng cai trị khắp đất bằng sự nhân từ Ngài. Vì vậy, Ngài sẽ chăm sóc cho tất cả những ai giữ lời Ngài bằng sự nhân từ Ngài và ban cho họ phước hạnh thật. Tôi có đang xưng nhận rằng việc giữ Lời Chúa là phần cơ nghiệp và sự sống của tôi không?