Dẫu chỉ có một – 20/03/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Jêsus quan tâm đến mọi cá nhân và không muốn để mất bất cứ một ai. Ngài vui mừng vì một con chiên được tìm thấy hơn cả chín mươi chín con không bao giờ đi lạc. Khi chúng ta miễn cưỡng tha thứ cho ai đó, muốn nói hành và để mặc họ, chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn yêu họ.

Người cao trọng nhất trong vương quốc thiên đàng – 19/03/2019

HTTL Hà Nội – Các môn đồ, mỗi người mong muốn vị trí cao nhất trên thiên đàng, đã hỏi Đức Chúa Jêsus rằng ai trong số họ là người cao trọng nhất. Đức Chúa Jêsus đáp lại một cách đầy bất ngờ khi nói rằng họ phải thay đổi bản chất của mình. Bản chất mà Ngài nói đến là lòng khiêm nhường biết hạ mình xuống vị trí của một đứa trẻ

Hãy chân thật và kiên định – 17/03/2019

HTTL Hà Nội – Con cháu của Y-sơ-ra-ên phải sống một đời sống được biệt riêng (c.1-3). Trong khi Nê-hê-mi vắng mặt tại Giê-ru-sa-lem, thầy tế lễ Ê-li-a-síp đã cấp cho người bà con của mình là Tô-bi-gia căn phòng vốn được dùng để cất giữ vật phẩm cấp cho các thấy tế lễ, tức là phần thuộc về họ. (c.4-5)

Công việc của Đức Chúa Trời kết nối các thế hệ – 15/03/2019

HTTL Hà Nội – Trước khi cung hiến tường thành Giê-ru-sa-lem, phân đoạn này nhìn lại di sản của các tổ phụ Y-sơ-ra-ên. Hãy cùng nhìn lại lịch sử của các cộng đồng chúng ta. Các cộng đồng của chúng ta được lập nên qua những lời cầu nguyện, sự tận hiến và nhiệt huyết của những người đi trước. 

Nơi Chúa kêu gọi chúng ta – 14/03/2019

HTTL Hà Nội – Vì lý do phải bảo vệ thành Giê-ru-sa-lem sau tái thiết, dân chúng được yêu cầu đến cư ngụ trong thành (7:1-4). Các thủ lĩnh và 10% dân chúng còn lại lựa chọn sống tại Giê-ru-sa-lem (c.1-2). Tên và gia phả của các gia đình cũng như các thủ lĩnh sống tại Giê-ru-sa-lem được ghi lại (c.4-24). Phần còn lại của Y-sơ-ra-ên sinh sống trong các thành khác (c. 3, 20, 25-36).

Những người đóng dấu trên giao ước – 13/03/2019

HTTL Hà Nội – Tên của những người đã ký tên vào giao ước mới với Đức Chúa Trời được ghi lại. Tổng đốc Nê-hê-mi (c.1), các thầy tế lễ (c.1b-8), những người Lê-vi (c.9-13), và các thủ lĩnh của dân chúng đã ký tên vào giao ước (c.14-27). Phần dân chúng còn lại cũng thề sẽ tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời và tên của họ cũng được ghi lại.

4 Cách Đức Chúa Trời bày tỏ qua lương tâm

HTTL Hà Nội – Lương tâm được định nghĩa là một phần của tâm hồn con người mà nó gây ra sự đau đớn tinh thần và cảm giác tội lỗi khi chúng ta vi phạm nó và cảm giác vui thỏa và hạnh phúc khi những hành động, ý nghĩ và lời nói của chúng ta phù hợp với hệ thống giá trị của chúng ta. Trong bài viết này chúng ta sẽ được khám phá 4 cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ qua lương tâm.

Cội rễ của cộng đồng – 08/03/2019

HTTL Hà Nội – Mặc dù tường thành đã hoàn tất, Giê-ru-sa-lem vẫn dễ dàng bị tấn công bởi các thế lực bên ngoài do cư dân ít ỏi. Nê-hê-mi, người đã thiết lập các đường ranh giới cẩn thận, nhưng tạm thời, giờ đây phải cố gắng giải quyết vấn đề thiết yếu trước mắt, bằng việc sử dụng cuốn gia phả của dân sự được ghi chép khoảng 90 năm trước thời của ông