Kinh Thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời.
Nếu bạn muốn tìm hiểu về Ngài và những lời hứa tuyệt vời của Ngài,
đọc Kinh Thánh là bước tiếp theo rất quan trọng.
Chỉ 10 Phút Mỗi Ngày
Bạn có thể dành ra thời gian này mà, phải không ? Đọc Kinh Thánh chỉ 10 phút mỗi ngày có thể thay đổi thời gian còn lại trong ngày của bạn. Kinh Thánh mang lại cho bạn hy vọng, hướng dẫn và những lời khuyên thiết thực cho tất cả các vấn đề mà bạn đối diện trong ngày. Kinh Thánh có liên quan đến tất cả mọi người, ở khắp mọi nơi, bất cứ lúc nào.
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn…II Ti-mô-thê 3:16

Liệu bạn có thể xây dựng mối quan hệ với ai đó nhưng không bao giờ nói chuyện với họ ? Điều đó là không thể. Lời Chúa trong Kinh Thánh chính là cách Thiên Chúa nói chuyện với chúng ta. Và đó là cách tốt nhất để mỗi ngày chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu càng hơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu về Chúa Giê-xu, đọc Kinh Thánh là bước tiếp theo trong hành trình của bạn.

Tìm Kinh Thánh ở đâu ?

Vui lòng liên hệ với văn phòng Hội Thánh Hà Nội để được tặng miễn phí Kinh Thánh & lịch đọc trọn bộ.
Nếu bạn dùng điện thoại thông minh vui lòng sử dụng ứng dụng Kinh Thánh của YouVersion. Xin nhấp vào đây để chọn hệ điều hành tương ứng.