Dự án “Câu Chuyện Của Tôi” là một công cụ hiệu quả để chia sẻ đức tin Cơ Đốc của mình với những người khác. Khác với những ấn phẩm khác, đây là sự kết hợp lời chứng cá nhân của bạn với một sứ điệp Tin Mừng được minh họa bằng hình ảnh.

Hội Thánh Tin Lành Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn trong việc tạo ra một Câu Chuyện Của Tôi thông qua máy tính & máy in tại nhà.

Chúng tôi cầu nguyện xin Thiên Chúa hướng dẫn bạn cách viết và tạo ra một Câu Chuyện Của Tôi, đồng thời mở cánh cửa cơ hội để bạn có thể chia sẻ chúng với những người khác.

Tôi cầu nguyện rằng sự chia sẻ đức tin của anh sẽ nâng cao sự hiểu biết về mọi điều tốt đẹp mà chúng ta có được trong Đấng Christ. – Phi-lê-môn 1:6