Khi viết lời chứng của bạn, cần tập trung vào các yếu tố chính mà Thiên Chúa đã làm việc trong cuộc sống của bạn, làm thế nào mà Ngài đã thu hút bạn đến với Ngài, làm thế nào mà tấm lòng của bạn trở lại ăn năn, hay làm thế nào niềm tin của bạn đặt trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều này cũng bao gồm một cuộc sống mới trong Chúa là như thế nào. Nội dung này cần Tôn vinh Chúa (khác với tôn vinh tội lỗi), và công trình cứu chuộc của Thiên Chúa được thể hiện trong suốt Câu Chuyện Của Tôi. Điều quan trọng hơn tất cả là những vinh quang này thuộc về Ngài, không phải thuộc về chúng ta.

Lời khuyên và hướng dẫn cho bạn khi tạo ra lời chứng cá nhân:
1/ Viết lời chứng trong khoảng 600-800 chữ hoặc ít hơn (Khoảng 1 mặt A4, kích thước chữ 12px)
2/ Cần có một sự mở đầu cuốn hút
3/ Bao gồm các bước ngoặt lớn trong cuộc hành trình tâm linh của bạn. Câu Chuyện của bạn cần có 3 phần:
– Trước bước ngoặt: Cuộc sống của tôi như thế nào trước khi trở thành một Cơ Đốc Nhân
– Làm thế nào bước ngoặt đến với bạn: Bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân bằng cách nào
– Sau bước ngoặt: Chúa Giê-xu đã thay đổi cuộc đời tôi ra làm sao
4/ Hãy thực tế, không nên ngụ ý rằng Chúa Giê-xu đã xóa bỏ tất cả những vấn đề trong cuộc sống của bạn
5/ Nói rõ về Chúa Giê-xu, Ngài là trọng tâm chính của câu chuyện.

Những gì không nên làm:
– Không nên viết phản ánh tiêu cực đến các nhà thờ, tổ chức hay con người
– Tránh đề cập đến tên giáo phái hay nhà thờ
– Tránh viết cách kêu gọi như một nhà truyền giáo
– Không sử dụng các từ ngữ như “vui vẻ”, “hòa bình”, “hạnh phúc” hay “thay đổi” mà không giải thích ý nghĩa của chúng
– Tránh dùng những từ ngữ “Tôn Giáo” như “Sự Cứu Rỗi”, “Ăn năn”, “Kết án” hoặc “Tội lỗi” mà không làm rõ những ý nghĩa của chúng.

Phong cách viết:
– Viết như thể bạn đang nói chuyện với bạn bè hơn là một bài diễn văn cứng nhắc
– Hãy viết một cách tích cực từ đầu đến cuối
– Cần cụ thể, cung cấp đủ chi tiết để tạo thêm sự hứng khởi, quan tâm
– Hãy viết một cách đúng đắn
– Bao gồm những kinh nghiệm thú vị, đầy hấp dẫn
– Sử dụng 1 hoặc 2 câu Kinh Thánh, nhưng nên dùng những câu Kinh Thánh liên quan trực tiếp đến kinh nghiệm của cá nhân bạn.
– Bao gồm một sự mở đầu cuốn hút
– Viết một kết luận hoàn chỉnh và hợp lý

Xem các mẫu Lời chứng cá nhân khác:

Gợi ý:
– Hãy hỏi một Mục sư hoặc một người cố vấn thuộc linh đáng tin cậy để xem qua lời làm chứng của bạn để đảm bảo rằng Tin Mừng của Chúa Giê-xu được truyền đạt qua câu chuyện cho những đối tượng bao quát hơn.
– Hãy nhờ một người nào đó đọc kỹ lại bài viết của bạn để rà soát các lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả, dấu câu…