Đây là bước QUAN TRỌNG nhất. Câu Chuyện của bạn sẽ không có mục đích nếu không được sử dụng để chia sẻ cho người khác. Chúng tôi cầu xin Chúa mở cánh cửa cơ hội giúp bạn chia sẻ cho bạn bè & người thân về câu chuyện của mình. Hãy mạnh dạn lên, việc còn lại Ngài sẽ hoàn tất.