Chúng tôi rất mong muốn lắng nghe những chia sẻ của bạn về hiệu quả khi sử dụng công cụ Câu Chuyện Của Tôi để chia sẻ Tin Mừng về Chúa Giê-xu cho người khác. Xin hãy trả lời giúp chúng tôi vào câu hỏi ngắn bên dưới, điều này không chỉ khích lệ Hội Thánh chúng tôi mà thông qua đó nhiều người sẽ được khích lệ về Câu Chuyện của bạn. Xin cảm ơn