80% chi phí bán tranh được gây quỹ cho Mục vụ Truyền Giáo.
20% được gửi lại cho họa sĩ thực hiện

Họa sĩ thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ

Hoa bướm

Kích thước: 45 x 63 cm
Chất liệu: Phấn màu
Thực hiện: 2017

4,000,000 vnđ

Hoa cúc vàng

Kích thước: 42 x 52 cm
Chất liệu: Phấn màu
Thực hiện: 1991

4,000,000 vnđ

Hoa cẩm chướng

Kích thước: 40 x 56 cm
Chất liệu: Bột màu
Thực hiện: 1987

3,000,000 vnđ

Hoa bằng lăng & quả roi

Kích thước: 56 x 66 cm
Chất liệu: Bột màu
Thực hiện: 1997

3,000,000 vnđ

Hoa sen trắng

Kích thước: 54 x 70 cm
Chất liệu: Phấn màu
Thực hiện: 1998

5,000,000 vnđ

Hoa bằng lăng

Kích thước: 67 x 40 cm
Chất liệu: Bột màu
Thực hiện: 1997

4,000,000 vnđ

Hoa cúc trắng & lưu ly tím

Kích thước: 45 x 50 cm
Chất liệu: Bột màu
Thực hiện: 1997

5,000,000 vnđ

Hoa dại

Kích thước: 50 x 35 cm
Chất liệu: Phấn màu
Thực hiện: 1997

3,000,000 vnđ

Hoa Violet & quýt, táo

Kích thước: 39 x 51 cm
Chất liệu: Phấn màu
Thực hiện: 1997

4,000,000 vnđ

Hoa loa kèn và lưu ly

Kích thước: 50 x 67 cm
Chất liệu: Bột màu
Thực hiện: 1997

4,000,000 vnđ

Hoa cúc vàng

Kích thước: 47 x 63 cm
Chất liệu: Phấn màu
Thực hiện: 1995

4,000,000 vnđ

Hoa loa kèm & nến

Kích thước: 50 x 66 cm
Chất liệu: Bột màu
Thực hiện: 1997

5,000,000 vnđ

Hoa cúc nhiều màu

Kích thước: 58 x 70 cm
Chất liệu: Phấn màu
Thực hiện: 1998

4,000,000 vnđ

Hoa cúc trắng & tím

Kích thước: 50 x 56 cm
Chất liệu: Bột màu
Thực hiện: 1997

4,000,000 vnđ

Hoa súng và quả

Kích thước: 50 x 60 cm
Chất liệu: Bột màu
Thực hiện: 1987

3,000,000 vnđ

Hoa cúc hồng

Kích thước: 54 x 64 cm
Chất liệu: Phấn màu
Thực hiện: 1997

4,000,000 vnđ

Hoa sen hồng

Kích thước: 50 x 64 cm
Chất liệu: Phấn màu
Thực hiện: 1998

4,000,000 vnđ

Hoa bướm

Kích thước: 48 x 64 cm
Chất liệu: Phấn màu
Thực hiện: 2016

4,000,000 vnđ

Hoa sen trắng

Kích thước: 47 x 60 cm
Chất liệu: Phấn màu
Thực hiện: 1997

4,000,000 vnđ

Lễ ăn hỏi

Kích thước: 70 x 90 cm
Chất liệu: Sơn Acrylic
Thực hiện: 1997

20,000,000 vnđ

Quả nhót và khế

Kích thước: 100 x 90 cm
Chất liệu: Sơn Acrylic
Thực hiện: 2006

16,000,000 vnđ

Hoa Lan phi điệp

Kích thước: 70 x 90 cm
Chất liệu: Sơn Acrylic
Thực hiện: 2012

12,000,000 vnđ

Hoa Violet

Kích thước: 70 x 90 cm
Chất liệu: Sơn Acrylic
Thực hiện: 2013

15,000,000 vnđ

Hoa Lan tiên

Kích thước: 60 x 50 cm
Chất liệu: Sơn Acrylic
Thực hiện: 2010

10,000,000 vnđ

Hoa bên cửa sổ

Kích thước: 70 x 80 cm
Chất liệu: Sơn Acrylic
Thực hiện: 2013

12,000,000 vnđ

Hoa cúc mặt trời

Kích thước: 60 x 70 cm
Chất liệu: Sơn Acrylic
Thực hiện: 2017

15,000,000 vnđ

Hoa râm bụt

Kích thước: 70 x 80 cm
Chất liệu: Sơn Acrylic
Thực hiện: 2003

18,000,000 vnđ

Hoa cúc chi

Kích thước: 80 x 60 cm
Chất liệu: Sơn Acrylic
Thực hiện: 2017

10,000,000 vnđ