Trang này (cùng với các tài liệu đề cập về nó) cho bạn biết những điều khoản mà bạn có thể sử dụng trong trang web của chúng tôi www.HoiThanhHaNoi.com, dù bạn là khách hay là một người sử dụng đã đăng ký rồi. Hãy vui lòng đọc các điều khoản sử dụng một cách cẩn thận trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web này.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn phải biết rằng bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng và bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi nó. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin giới thiệu
HoiThanhHaNoi.com là một trang web được quản lý & điều hành bởi Ban Truyền Thông – HTTL Hà Nội. Chuyên cập nhật tin tức Hội thánh & Quốc tế, bài giảng hằng tuần, chứng đạo đơn, Radio Cơ đốc, Kinh thánh thiếu nhi, câu gốc và các ấn phẩm Cơ Đốc khác…

Đặc trách Ban truyền thông: Chấp sự Nguyễn Ngọc Thiên Lộc
Trưởng Mục vụ Truyền Thông: Nguyễn Diệu Anh

Quyền thay đổi nội dung điều khoản
Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Vậy nên, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo cập nhật được những thông tin đầy đủ nhất vì các điều khoản đang ràng buộc bạn. Một số quy định trong các điều khoản sử dụng cũng có thể được thay thế bằng quy định hoặc thông báo chính thức ở những nơi khác trên trang web của chúng tôi.

Các dịch vụ của bên thứ ba
Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba và các dịch vụ không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung, chính sách hay hoạt động của bất kỳ trang web nào hay các dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không bất cứ chịu trách nhiệm nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng.

Khi truy cập vào một dịch vụ hoặc trang web của bên thứ ba, bạn phải chắc chắn đã đọc hướng dẫn sử dụng của họ, điều khoản sử dụng, chính sách quyền riêng tư và các phần khác tương tự như vậy.

Tham gia cộng đồng
Để truy cập vào một số tính năng của trang web của chúng tôi, bạn sẽ cần phải trở thành một thành viên đã đăng ký. Khi đăng ký với trang web của chúng tôi. bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Khi tạo hồ sơ tại website HoiThanhHanoi, bạn vui lòng không chọn một tên người dùng mà bao gồm cả tên, số điện thoại hay địa chỉ của bạn. Việc xét duyệt sẽ do người chịu trách nhiệm của Ban Truyền Thông HTTL Hà Nội đảm trách.

Bằng cách đăng ký như là một người sử dụng trên trang web của chúng tôi, bạn phải đảm bảo rằng bạn [trên 16 tuổi] và bạn có khả năng hiểu, đồng ý và tuân thủ các điều khoản sử dụng. Nếu bạn dưới 16 tuổi, bạn phải đảm bảo rằng bạn có quyền đăng ký trên trang web của chúng tôi từ cha mẹ hoặc người giám hộ là người từ 16 tuổi trở lên và có khả năng hiểu, đồng ý và tuân thủ các điều khoản sử dụng.

Nếu bạn chọn, hoặc bạn được cung cấp một mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của chúng tôi, bạn phải xử lý thông tin một cách bảo mật, và bạn không được tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, cho dù nó được bạn chọn hay được chúng tôi cấp, bất cứ lúc nào, nếu theo chúng tôi là bạn đã không tuân thủ điều khoản nào đó trong các điều khoản sử dụng.

Bạn phải đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ có sự sử dụng trái phép tài khoản của bạn hay có sự vi phạm các thủ tục an ninh website của chúng tôi.

Theo ý riêng của chúng tôi, chúng tôi có quyền từ chối đăng ký một tên người dùng đóng vai một bên thứ ba; đang hoặc có thể được bảo vệ bởi thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác; hay mang nghĩa thô tục, xúc phạm hoặc không thích hợp.

Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn.

Theo thời gian, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của trang web, hoặc toàn bộ trang web của chúng tôi đối với thành viên đã đăng ký với chúng tôi.

Bạn có thể chấm dứt đăng ký sử dụng của bạn bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do nào, bằng cách gửi email cho chúng tôi: media@hoithanhhanoi.com
Chúng tôi có thể chấm dứt đăng ký sử dụng của bạn bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước.

Truy cập vào trang web của chúng tôi
Truy cập vào trang web của chúng tôi được phép trên cơ sở tạm thời, và chúng tôi có quyền riêng trong việc rút lại hoặc sửa đổi các tính năng mà chúng tôi cung cấp trên trang web mà không cần thông báo (xem bên dưới). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lí do gì mà trang web của chúng tôi không thể dùng được tại một thời điểm hoặc trong một khoảng thời gian bất kỳ.

Bạn phải có trách nhiệm với tất cả các thỏa thuận để có thể truy cập vào trang web của chúng tôi. Bạn cũng có trách nhiệm phải đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều nhận thức được các điều khoản và họ phải tuân thủ theo nó.

Điều khoản sử dụng trang website của chúng tôi
Trang web của chúng tôi có tính năng tương tác nên chúng tôi cấp phép cho một số tín hữu đăng ký để tham gia vào công việc quản lý & sử dụng website HoiThanhHanoi. Tuy nhiên, khi sử dụng trang web của chúng tôi, xin vui lòng lưu ý rằng bạn đang bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng. Đặc biệt, khi sử dụng các khía cạnh tương tác của trang web chúng tôi, xin vui lòng quan tâm để tuân thủ các hướng dẫn và tiêu chuẩn nội dung sau đây. Cam kết thực hiện đúng các điều khoản sử dụng, giúp đảm bảo một trải nghiệm tích cực cho tất cả người dùng trên trang web của chúng tôi.

Các hạn chế khi sử dụng
Bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp.

Bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi:
• Vi phạm luật hoặc quy định của địa phương, quốc gia hay quốc tế đang được áp dụng bằng bất cứ cách nào.
• Bằng bất cứ cách nào mà đó là trái pháp luật hoặc gian lận, hoặc có mục đích trái pháp luật, gian lận hay gây ảnh hưởng xấu.
• Với mục đích làm hại hoặc cố gắng để làm hại trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào.
• Cố ý gửi, tải lên, tải về, sao chép, xuất bản, sử dụng hay tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào mà không tuân thủ theo các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi.
• Để chuyển giao, hoặc mua chuyển giao của bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc không được phép hay tài liệu quảng cáo hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác tương tự (thư rác).

Bạn cũng đồng ý không truy cập khi chưa có thẩm quyền, can thiệp, gây thiệt hại hoặc phá vỡ:
• Bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi;
• Bất kỳ thiết bị hoặc mạng mà trang web của chúng tôi được lưu trữ;
• Bất kỳ phần mềm nào được sử dụng trong việc cung cấp các trang web của chúng tôi;
• Bất kỳ thiết bị, mạng hoặc phần mềm thuộc sở hữu hay được sử dụng bởi bên thứ ba.

Các tính năng tương tác
Chúng tôi cung cấp một số dịch vụ tương tác trên trang web của chúng tôi như sau:
Các cơ hội để chia sẻ hình ảnh, video và các trang web khác;
• Blog
• Liên kết với các mạng truyền thông xã hội khác
• Phát thanh
• Ứng dụng
• Thư viện

Chuyên gia nội dung của chúng tôi hiện đang giám sát một số nội dung được thêm vào trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát bất kì dịch vụ tương tác mà chúng tôi cung cấp trên trang web, cũng như loại trừ trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác vi phạm các điều khoản sử dụng, cho dù các dịch vụ được kiểm duyệt hay không.

Việc vị thành niên sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào của chúng tôi là tùy thuộc vào sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của họ. Chúng tôi tư vấn cho các bậc cha mẹ mà cho phép con cái họ sử dụng một dịch vụ tương tác rằng điều quan trọng là họ giao tiếp với con cái của họ về an toàn trên mạng của chúng, vì sử dụng điều độ sẽ không làm thần kinh căng thẳng. Người chưa thành niên đang sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào cần phải nhận thức được những rủi ro tiềm tàng đối với họ.

Trong trường hợp chúng tôi làm một tính năng tương tác, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một phương tiện liên lạc với người điều phối, để hỗ trợ khi có khó khăn phát sinh.

Nội dung chuẩn
Những nội dung tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các tài liệu mà bạn đóng góp cho trang web của chúng tôi, và bất kỳ dịch vụ nào tương tác liên kết với nó.

Bạn phải tuân thủ các tiêu chuẩn sau đây về cả mặt chữ cũng như tinh thần. Các tiêu chuẩn áp dụng cho từng phần của bất kỳ bài viết nào cũng như toàn bộ bài viết đó.

Bài viết phải:
• Chính xác (nơi họ nêu ra việc đó).
• Được xác thực (nơi họ phát biểu ý kiến)
• Tuân thủ luật áp dụng tại Việt Nam và ở bất kỳ quốc gia mà từ đó chúng được đăng lên.

Bài viết không được:
• Nói xấu người khác dưới bất kì hình thức nào.
• Chứa nội dung thô tục, kích động, thù hận hoặc khêu gợi.
• Thúc đẩy khiêu dâm.
• Kích động bạo lực.
• Đẩy mạnh phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hay tuổi tác.
• Vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền truy cập cơ sở dữ liệu, nhãn hiệu thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất kì người nào khác.
• Có khả năng đánh lừa mọi người.
• Vi phạm bất kì trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba, chẳng hạn như một nghĩa vụ hợp đồng hoặc một trách nhiệm giữ kín bí mật cho người khác.
• Thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.
• Đe dọa, lạm dụng hay xâm nhập vào sự riêng tư của người khác, hoặc gây khó chịu, bất tiện hay lo lắng không cần thiết.
• Có khả năng quấy rối, làm khó chịu, xấu hổ, sợ hãi hoặc làm phiền người khác.
• Được sử dụng để mạo danh bất kỳ người nào, hoặc xuyên tạc về danh tính hay quan hệ của bạn với bất kỳ người nào.
• Bào chữa, biện hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động phi pháp như (chỉ bằng cách ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính.

Tải tài liệu lên trang web của chúng tôi
Bất cứ khi nào bạn sử dụng một tính năng cho phép bạn tải tài liệu lên trang web của chúng tôi, hoặc liên lạc với những người dùng khác của trang web, bạn phải tuân thủ điều khoản sử dụng và nội dung tiêu chuẩn được đặt ra ở trên. Bạn phải đảm bảo rằng nếu bất kì bài viết nào không tuân theo các tiêu chuẩn này, bạn phải bồi thường cho chúng tôi cho sự vi phạm đó.

Bất kì tài liệu nào mà bạn tải lên trang web của chúng tôi sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền, và chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, phân phối và tiết lộ cho bên thứ ba bất cứ tài liệu nào như vậy với bất cứ mục đích nào. Nếu có bên thứ ba là những người tuyên bố rằng có tài liệu được đăng hoặc tải lên bởi bạn trên trang web của chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ, hoặc quyền riêng tư của họ, chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho họ.

Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên thứ ba, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kì tài liệu nào được đăng bởi bạn hoặc bất kì người dùng nào khác của trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền loại bỏ bất kì tài liệu hay bài đăng của bạn trên trang web của chúng tôi, nếu theo chúng tôi, tài liệu như vậy không phù hợp với các tiêu chuẩn nội dung nêu trên.

Quyền sở hữu trí tuệ
Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của mọi người, cũng như là một khách hoặc người sử dụng đã đăng ký trên trang web chúng tôi.

Rất nhiều tài liệu mà bạn tìm thấy trên internet (bao gồm video, hình ảnh, bài viết, những câu chuyện và ghi âm) sẽ được bảo vệ bản quyền. Điều này có nghĩa rằng những người tạo ra các tài liệu đó có thể kiểm soát cách các tài liệu được sử dụng. Vi phạm bản quyền xảy ra khi bạn sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc khai thác thương mại bất kì ấn phẩm nào mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Vì vậy, để tránh vi phạm bản quyền, bạn có thể tạo ra một cái gì đó hoàn toàn là của bạn hoặc bạn phải đảm bảo rằng bạn được phép của chủ sở hữu bản quyền sử dụng tác phẩm của họ.

Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ đóng góp nào của bạn cho trang web của chúng tôi đều phải tuân thủ các điều khoản sử dụng và tiêu chuẩn nội dung. Như vậy, bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ đóng góp nào của bạn cũng không vi phạm bất cứ bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu, nhãn hiệu thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Bạn phải đảm bảo rằng bạn có tất cả các giấy phép cần thiết, quyền, sự đồng ý và cho phép được yêu cầu để bạn có thể thực hiện bất kỳ bài viết nào cho trang web chúng tôi mà không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

Bất cứ khi nào bạn tải lên hoặc đăng tài liệu lên trên trang web của chúng tôi (bao gồm văn bản, hình ảnh, hình ảnh, video hay âm thanh), bạn phải đồng ý:

• Cho phép chúng tôi được hiển thị, sao chép, phân phối và sử dụng các tài liệu đó bằng bất kỳ cách nào (bao gồm cả chỉnh sửa cho thích hợp) và bằng bất cứ phương tiện truyền thông nào trên toàn thế giới.
• Cho phép tất cả người dùng của trang web chúng tôi quyền để hiển thị, sao chép lại, phân phối và sử dụng các tài liệu chỉ trong phạm vi mà mục đích phù hợp với các điều khoản sử dụng của trang web chúng tôi.

Nếu bạn không muốn cho phép chúng tôi hoặc những người dùng khác sử dụng các tài liệu bạn gửi, vui lòng không đóng góp cho trang web của chúng tôi.

Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu trên trang web của chúng tôi (cho dù là của bên thứ ba hay của riêng chúng tôi) cho mục đích thương mại nếu bạn không có giấy phép để làm điều đó từ chúng tôi hoặc từ những người cấp phép của chúng tôi.

Nếu bạn tin rằng công sức của bạn đã bị sao chép và đăng tải trên trang web của chúng tôi là vi phạm bản quyền, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tính xác thực của thông tin
Nội dung trên website của chúng tôi được cấp phép dịch từ nhiều nguồn khác nhau, được tổng hợp và biên tập bởi đội ngũ Biên tập của chúng tôi. Một số ít trong đó có thể không chuẩn xác về tính xác thực của thông tin. Do đó chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ sự phụ thuộc nào trên các tài liệu nào như vậy, bởi vì bất kỳ vị khách nào cũng có thể truy cập vào trang web của chúng tôi, và bất cứ ai cũng có thể biết về nội dung của nó.

Trang web của chúng tôi thay đổi thường xuyên
Chúng tôi luôn hướng tới việc cập nhật trang web của chúng tôi thường xuyên hơn, và có thể thay đổi nội dung bất cứ lúc nào. Nếu có nhu cầu, chúng tôi có thể đình chỉ quyền truy cập vào trang web, hoặc đóng nó lại có thời hạn hoặc vô thời hạn. Bất cứ tài liệu trên trang web của chúng tôi đều có thể đã cũ, và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật tài liệu này.

Trách nhiệm của chúng tôi
Các tài liệu được hiển thị trên trang web của chúng tôi hoặc có thể được tải về từ trang web của chúng tôi được cung cấp mà không có bất kỳ sự đảm bảo, điều kiện hay đảm bảo về độ chính xác của nó. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi, các thành viên khác trong nhóm của chúng tôi và các bên thứ ba liên kết với chúng tôi, được miễn trừ:

Tất cả các điều kiện, bảo hành và các điều khoản khác mà về phương diện khác không bao hàm quy chế, phổ biến pháp luật hoặc pháp luật của chủ sở hữu.

Trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả hoặc thiệt hại phát sinh do người sử dụng trong kết nối với trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến việc sử dụng, không có khả năng để sử dụng, hoặc kết quả của việc sử dụng các trang web của chúng tôi, bất kỳ trang web liên kết với nó và tài liệu đăng trên đó, bao gồm:
• Mất thu nhập hoặc hoa hồng
• Tổn thất kinh doanh
• Mất lợi nhuận hoặc hợp đồng
• Mất khoản tiết kiệm dự
• Mất dữ liệu
• Mất uy tín
• Lãng phí thời gian quản lý hoặc thời gian văn phòng

Chúng tôi cung cấp trang web trong phạm vi pháp luật cho phép và loại trừ tất cả các bảo đảm, trách nhiệm cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý, chi phí, mất mát hoặc thiệt hại phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn, mất mát tài chính, mất mát lợi nhuận, thu nhập …). Trong mọi trường hợp, chúng tôi, các nhà cung cấp và nhà phân phối sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại không dự đoán được.

Các điều khoản sử dụng không có gì giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự cẩu thả của chúng tôi, hoặc trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với việc báo cáo sai, gian lận hoặc che giấu, cũng như không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác mà không được loại trừ hoặc hạn chế theo pháp luật hiện hành.

Đình chỉ và huỷ bỏ
Nếu có sự vi phạm các điều khoản sử dụng thông qua việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ quyết định tuỳ ý của chúng tôi. Khi vi phạm các điều khoản đã xảy ra, chúng tôi có thể hành động theo cách chúng tôi cho là thích hợp.

Khi bạn được phép sử dụng trang web của chúng tôi, việc không tuân thủ một điều khoản bất kì nào cấu thành một vi phạm rất nghiêm trọng, và có thể chúng tôi sẽ có các hành động sau đây:
– Trước mắt, bạn sẽ bị rút quyền sử dụng trang web của chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn.
– Bất kỳ bài viết hoặc các tài liệu tải lên của bạn đến trang web của chúng tôi đều bị loại bỏ ngay lập tức, tạm thời hay vĩnh viễn.
– Phát hành một cảnh báo cho bạn.
– Thủ tục pháp lý chống lại bạn yêu cầu bồi thường tất cả các chi phí (chi phí hành chính và pháp lý) do các hành vi vi phạm.
– Có thể có thêm các hành động pháp lý chống lại bạn.
– Công bố thông tin đó cho các cơ quan thực thi pháp luật nếu chúng tôi cảm thấy đó là điều hợp lý và cần thiết.
– Các sự đáp lại được mô tả ở trên là không có giới hạn, và chúng tôi có thể có hành động khác mà chúng tôi cho là thích hợp và hợp lí.
– Thông tin về bạn và những lần bạn truy cập vào trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ xử lý thông tin về bạn phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn phải đồng ý được xử lí như vậy và bạn phải đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được cung cấp bởi bạn là chính xác.

Virus, Hacking và các tội phạm khác
Bạn không được lợi dụng trang web của chúng tôi bằng cách chủ động giới thiệu virus, trojan, worms, bom logic, bom thời gian, keystroke logger, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ tài liệu nào khác mà là công nghệ độc hại hoặc có hại. Bạn không được cố để đạt được quyền truy cập trái phép vào các trang web của chúng tôi, các máy chủ mà trên đó trang web của chúng tôi được lưu trữ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang web của chúng tôi thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc một tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

Vì nếu vi phạm quy định này, bạn sẽ phạm một tội hình sự theo Luật lạm dụng máy tính. Chúng tôi sẽ báo cáo vi phạm của bạn để các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan này bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong các trường hợp vi phạm như vậy, các quyền của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, virus hoặc các tài liệu công nghệ độc hại khác mà có thể lây nhiễm cho thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu được đăng trên đó, hay bất kỳ trang web nào liên kết với nó.

Liên kết tới trang web của chúng tôi
Bạn có thể liên kết tới trang web của chúng tôi, nếu việc đó là công bằng, hợp pháp và không làm hỏng danh tiếng của chúng tôi hay lợi dụng nó, nhưng bạn không được thiết lập một liên kết như vậy là để đề nghị bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chuyển nhượng trên một phần của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền rút lại sự cho phép kết nối mà không cần thông báo. Các trang web mà bạn đang liên kết phải thực hiện tất cả khía cạnh của các tiêu chuẩn được đặt ra trong điều khoản sử dụng.

Thẩm quyền và Luật áp dụng
Những điều khoản sử dụng và bất kỳ tranh chấp hay khiếu nại nào phát sinh từ chúng hoặc liên quan đến chúng sẽ được điều chỉnh và giải thích một cách phù hợp với pháp luật của nước Việt Nam. Các tòa án Việt Nam sẽ có quyền xét xử nhưng không độc quyền đối với bất kỳ khiếu nại phát sinh, hoặc liên quan đến một lần truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền khởi tố chống lại bạn vì những vi phạm của các điều kiện ở nước bạn cư trú hoặc bất kỳ nước nào khác có liên quan.

Những thương hiệu
Các thương hiệu và biểu tượng được sử dụng và hiển thị trên trang web của chúng tôi là những thương hiệu [được đăng ký] và chưa được đăng ký của chúng tôi hoặc là của những người khác. Bạn không thể sử dụng các nhãn hiệu thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc của các chủ sở hữu của các thương hiệu.

Liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào về các tài liệu trên trang web của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email media@hoithanhhanoi.com

Ngày cập nhật nội dung: 10/03/2016