Báo

Tác giả

Link bài - Số báo

Ghi chú

Kinh tế & Đô Thị

Quốc Toản

Báo điện tử

Hà Nội Mới

Khánh Thu - Thu Hương

Báo điện tử

An ninh thủ đô

Phú Khánh

Báo điện tử

Công an Nhân dân

Tâm Phạm

Báo điện tử

Ban Tôn Giáo Chính Phủ

Báo điện tử

Nhân dân

Mạnh Dương

Kỷ niệm 100 năm thành lập Hội thánh Tin lành Hà Nội

Báo giấy

Economic and Urban Newspaper

Anh Kiệt

English