Những người bạn nên tránh

HTTL Hà Nội – Ca dao có câu “chọn bạn mà chơi, chọn nơi để ở”. Trong cuộc sống có vô vàn những người chúng ta gặp, có nhiều người bạn giúp chúng ta được trưởng thành và mạnh mẽ hơn, tuy nhiên, cũng có những người bạn ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta. Vậy chúng…

Cầu nguyện đầu năm 2015

HTTL Hà Nội – Trong ba ngày mồng một đến mồng ba tháng một năm 2015 Hội Thánh Tin lành Hà Nội đã tổ chức ba buổi cầu nguyện đầu năm với sự tham gia đông đủ của Mục sư Quản nhiệm, Mục sư Phụ tá, Ban Chấp sự, Ban điều hành các ban ngành…