Tôn vinh nguồn cội

HTTL Hà Nội – Dù bạn đã có nền móng mà tổ tiên đã cẩn thận xây dựng nên hay đang tự mình đặt nền tảng ấy, hãy nhớ rằng công việc của bạn làm trọn vẹn một sự kêu gọi cao hơn, của sự tôn trọng dành cho những người đi trước; nhưng cũng là một công…

7 câu Kinh Thánh về áp lực thế gian

HTTL Hà Nội – Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. (Thi Thiên 1:1-2) Dưới đây là 7 câu Kinh Thánh liên…

Thư gửi cho con em Mục sư!

HTTL Hà Nội – Là con Mục Sư hay người hầu việc Chúa trọn thời gian, giá trị của bạn trong Chúa không cao hơn người khác. Quan trọng là bạn được Chúa lựa chọn để hoàn thành công việc kỳ diệu của Ngài trên đất này. Và sự kêu gọi của Chúa với mỗi…

Cầu nguyện cho thế hệ kế cận

HTTL Hà Nội – Một trong những trách nhiệm lớn nhất của chúng ta là dạy dỗ và huấn luyện con cái của mình hiểu những nguyên tắc cốt lõi trong Kinh Thánh để cung cấp cho chúng một nền tảng vững chắc trong Đấng Christ khi chúng lớn lên. Khi chúng ta cầu nguyện, ấy…

7 lời cầu nguyện cho công việc

HTTL Hà Nội – Trước những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt trong công việc, có một giải pháp tối ưu cho chúng ta, đó là: tin cậy tuyệt đối vào sự tể trị của Đức Chúa Trời; bởi Ngài biết điều gì là tốt nhất cho mỗi chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Vì…

Tôi cần làm gì cho Hội Thánh?

HTTL Hà Nội –  Tại sao Hội Thánh chưa phát triển? Bởi “người làm thì ít, người hưởng thì nhiều”. Có nhiều người chỉ muốn sử dụng các dịch vụ “miễn phí” tại Hội Thánh với mong muốn “Chúa chúc phước” và được anh em giúp đỡ với mục đích giảm gánh nặng. Tìm kiếm…