Tiểu sử Mục sư Bùi Hoành Thử

HTTL Hà Nội – Mục sư Bùi Hoành Thử quản nhiệm Hội Thánh từ 1/1972 –  1996, ông là người mục sư có nhiều cống hiến cho Hội Thánh, cho Giáo hội và Đất nước. Để hiểu rõ thêm về cuộc đời của Mục sư Bùi Hoành Thử, chúng ta sẽ được đọc những dòng tình…