Năng quyền của sự cảm tạ

HTTL Hà Nội – Trong cuộc sống, một lời nói “cảm ơn” rất dễ dàng trên cửa miệng khi bạn nhận được sự trợ giúp nào đó; tuy nhiên, tấm lòng biết ơn chân thành từ sâu thẳm trong lòng thì rất khó để có thể bày tỏ ra bên ngoài. Cũng vậy, bạn luôn nói “Cảm…

Cầu nguyện đầu năm 2015

HTTL Hà Nội – Trong ba ngày mồng một đến mồng ba tháng một năm 2015 Hội Thánh Tin lành Hà Nội đã tổ chức ba buổi cầu nguyện đầu năm với sự tham gia đông đủ của Mục sư Quản nhiệm, Mục sư Phụ tá, Ban Chấp sự, Ban điều hành các ban ngành…