3 bài học về ân điển

HTTL Hà Nội – “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8) 1/ Tất cả đều bởi ân điển của Chúa Tôi không nghĩ rằng bất kì ai trong chúng ta có thể tự nhận…

Những câu Kinh Thánh về sự phước hạnh

HTTL Hà Nội- Được sự cho phép sử dụng ý tưởng nội dung từ tổ chức Salem Web Network, Ban Truyền Thông Hội Thánh Tin Lành Hà Nội xin phép chia sẻ cùng Quý vị & các bạn danh sách những Câu Gốc được phân loại theo chủ đề trong Kinh Thánh (Bản dịch hiệu đính 2011).   1/ Phước cho…

10 câu Kinh Thánh về sự ban cho

HTTL Hà Nội- Tôi rất thích nghiên cứu về các chủ đề khác nhau trong Kinh Thánh, vì những điều này giúp tôi tăng trưởng và được áp dụng vào các lĩnh vực trong đời sống khi còn ở trên đất. Bạn có đang tìm một người hoặc đối tượng nào đó cần mình giúp đỡ không?…

8 câu Kinh Thánh nói về Thế gian

HTTL Hà Nội- Thế gian là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của các cơ đốc nhân. Chúng ta dễ dàng bị kéo vào con đường của thế gian khi chúng ta bị bản ngã của mình lôi cuốn. Cơ đốc nhân chiến đấu mạnh mẽ với thế gian sẽ tạo được hàng rào phòng thủ và kiên…

20 câu Kinh Thánh về Sự Khiêm Nhường

HTTL Hà Nội – Khiêm nhường là những điều chúng ta đạt được và thực hiện chúng trong sự khôn ngoan và ơn phước. Cuốn Từ điển Kinh Thánh của Easton năm 1897 định nghĩa rõ “khiêm nhường” là ân điển nổi bật của Cơ đốc nhân, là một phần trong tâm trí con người…

Những câu Kinh Thánh về vẻ đẹp

HTTL Hà Nội – Được sự cho phép sử dụng ý tưởng nội dung từ tổ chức Salem Web Network, Ban Truyền Thông Hội Thánh Tin Lành Hà Nội xin phép chia sẻ cùng Quý vị & các bạn danh sách những câu gốc được phân loại theo chủ đề “Vẻ Đẹp” trong Kinh Thánh…