Buổi cầu nguyện đầu năm ấm cúng, đầy sự hiện của Chúa tại Hội Thánh Tin lành Hà Nội – 31/12/2017-01/01/2017

HTTL Hà Nội – Trong ngày cuối cùng của mỗi năm, con dân Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Hà Nội đều cùng nhau nhóm lại. Khoảng 300 trăm tín hữu trong Hội Thánh đã hiệp lại trong sự cầu nguyện Tạ ơn và Chào năm mới 31/12/2017-1/01/2018. Một buổi tối Cầu nguyện Tạ ơn…